บริษัท เอ็มเอ็น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
โทร 086-329-2269
  • th

11. DS-01 SERIES


11. DS-01 SERIES

หินเทียม รุ่น DS 011

หินเทียม ตกแต่งผนัง

สอบถาม
หินเทียม รุ่น DS 013

หินเทียม หินประดิษฐ์ หินสังเคราะห์ อิฐเทียม อิฐสังเคราะห์

สอบถาม
หินเทียม รุ่น DS 015

มีสีสันสวยงาม และสามารถตอบโจทย์ในเรื่อง ของสุขอนามัยได้เป็นอย่างดี

สอบถาม
หินเทียม รุ่น DS 016

ไม่มีรูพรุนจึงไม่ก่อให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคต่างๆ

สอบถาม
หินเทียม รุ่น DS 017

หินสังเคราะห์ที่ผลิตขึ้นจาก อะครีลิค 100%

สอบถาม
หินเทียม รุ่น DS 018

อะคริลิกผสมโพลีเอสเตอร์ และหินสังเคราะห์ที่เรียกว่า “Engineered Stone”

สอบถาม